Godkjenning av våpen og flagg, Sør-Fron kommune, Oppland.

DatoFOR-1988-03-04-208
PublisertII 1988 s 155
Ikrafttredelse04.03.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sør-Fron

Fastsatt ved kgl.res. av 4. mars 1988. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sør-Fron kommunestyre 10. september 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Sør-Fron kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ei skråstilt sølv klubbe.

Sør-Fron kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ei skråstilt kvit klubbe.