Godkjenning av våpen og flagg, Forsand kommune, Rogaland.

DatoFOR-1988-03-11-266
PublisertII 1988 s 162
Ikrafttredelse11.03.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forForsand kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Forsand

Fastsatt ved kgl.res. av 11. mars 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Forsand kommunestyre 24. september 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Forsand kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ein sølv hegre.

Forsand kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ein kvit hegre.