Godkjenning av våpen og flagg, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1988-03-18-270
PublisertII 1988 s 163
Ikrafttredelse18.03.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forOnsøy kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Onsøy

Fastsatt ved kgl.res. av 18. mars 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Onsøy kommunestyres vedtak 31. mars 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Onsøy kommunes våpen blir: I blått tre gull sjøvarder, 2-1.

Onsøy kommunes flagg blir: I blått tre gule sjøvarder, 2-1.