Godkjenning av våpen og flagg, Nes kommune, Akershus.

DatoFOR-1988-03-18-271
PublisertII 1988 s 164
Ikrafttredelse18.03.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nes

Fastsatt ved kgl.res. av 18. mars 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nes kommunestyres vedtak 5. november 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nes kommunes våpen blir: I grønt tre kvistede gull trestammer stilt i trepass.

Nes kommunes flagg blir: I grønt tre kvistede gule trestammer stilt i trepass.