Godkjenning av våpen og flagg, Granvin kommune, Hordaland.

DatoFOR-1988-05-13-371
PublisertII 1988 s 196
Ikrafttredelse13.05.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forGranvin kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Granvin

Fastsatt ved kgl.res. av 13. mai 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Granvin kommunestyre 20. august 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Granvin kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ei gull fele, skråstilt venstre-høgre.

Granvin kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ei gul fele, skråstilt venstre-høgre.