Godkjenning av våpen og flagg, Vikna kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1988-05-13-372
PublisertII 1988 s 196
Ikrafttredelse13.05.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vikna

Fastsatt ved kgl.res. av 13. mai 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vikna kommunestyres vedtak 6. november 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Vikna kommunes våpen blir: I blått tre sølv lakser som danner en sirkel.

Vikna kommunes flagg blir: I blått tre hvite lakser som danner en sirkel.