Godkjenning av våpen og flagg, Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-1988-05-20-375
PublisertII 1988 s 200
Ikrafttredelse20.05.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Frogn

Fastsatt ved kgl.res. av 20. mai 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Frogn kommunestyres vedtak 12. november 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Frogn kommunes våpen blir: I blått en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant.

Frogn kommunes flagg blir: I blått en hvit bjelke dannet ved tindesnitt i overkant.