Godkjenning av våpen og flagg, Brønnøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1988-05-20-376
PublisertII 1988 s 200
Ikrafttredelse20.05.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrønnøy kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Brønnøy

Fastsatt ved kgl.res. av 20. mai 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Brønnøy kommunestyres vedtak 12. oktober 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Brønnøy kommunes våpen blir: I gull en svart seilingsgrind.

Brønnøy kommunes flagg blir: I gult en svart seilingsgrind.