Grenseregulering, Balsfjord og Storfjord kommuner, Troms.

DatoFOR-1988-05-27-379
PublisertII 1988 s 201
Ikrafttredelse16.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalsfjord og Storfjord kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelGrenseregulering, Balsfjord og Storfjord

Fastsatt ved kgl.res. av 27. mai 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov om kommunal inndeling av 21. desember 1956 nr. 3 fastsettes ny grense mellom Balsfjord og Storfjord kommuner.

Fra utløpet av Sennvatn følger grensa Mortendalselva nedover til den støter mot grensa mellom 28/3 Klemetheimen og 28/8 Dalhaug, beskrevet i skylddelingsforretning avholdt 19. september 1891. Denne grensa ble beskrevet «fra Storhaugen til en haug med et dybt hul i, kaldet Grovhaug, derfra i en ret linje opover fjeldet i en jordfast sten mærket x og fortsætter i samme linje opover til 3 efter hinanden med x mærkede jordfaste stene videre i samme linje til høieste fjeld». Nevnte grense følges mot nordvest over Europavei 6 til veiens grenselinje på nordvestre side av veien. Dette er samtidig nordøstre hjørne av eiendommen 28/10 Elvebakken. Videre følges øst-, sør-og vestgrensa for denne eiendommen beskrevet i skylddelingsforretning avholdt 6. november 1950: «Ca 7 m fra riksveien nedsattes en merkestein med vitnesteiner. Herfra i nord vestlig retning 92 m, til en nedsatt merkestein med vitnesteiner. Fra sist nevnte merkestein i samme retning til Kilaelven (Balsfjordelva). Herfra langs Kilaelven til eiendommen Dalhaug. Byggetomten grenser i østlig retning mot riksvei 50». Fra Balsfjordelva følges så i nordvestlig retning fram til Kilavatn grensa mellom 28/5 Hansmoen og 28/11 Elvebakken beskrevet i skylddelingsforretning avholdt 28. november 1950: «Ca 68 m fra elven nedsattes en merkestein med vitnesteiner. Herfra i vestlig retning 240 m til en nedsatt merkestein med vitnesteiner. Herfra i nordvestlig retning 50 m til en nedsatt merkestein med vitnesteiner. Fra sist nevnte merkestein i samme retning til høgste fjell.»