Forskrift om godkjenning av våpen og flagg, Sokndal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1988-07-08-574
PublisertII 1988 s 331
Ikrafttredelse08.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sokndal

Fastsatt ved kgl.res. av 8. juli 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sokndal kommunestyres vedtak 2. mai 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes. 

Sokndal kommunes våpen blir: I gull tre svarte hakker, 2-1.

Sokndal kommunes flagg blir: I gult tre svarte hakker, 2-1.