Godkjenning av våpen og flagg, Berlevåg kommune, Finnmark

DatoFOR-1988-07-22-596
PublisertII 1988 s 337
Ikrafttredelse22.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forBerlevåg kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Berlevåg

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juli 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Berlevåg kommunestyres vedtak 28. januar 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Berlevåg kommunes våpen blir: Delt av gull og blått ved flammesnitt.

Berlevåg kommunes flagg blir: Delt av gult og blått ved flammesnitt.