Godkjenning av våpen og flagg, Lebesby kommune, Finnmark

DatoFOR-1988-07-22-597
PublisertII 1988 s 337
Ikrafttredelse22.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forLebesby kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lebesby

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juli 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lebesby kommunestyres vedtak 19. november 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lebesby kommunes våpen blir: Delt av gull og svart ved tredobbelt tindesnitt med to tinder.

Lebesby kommunes flagg blir: Delt av gult og svart ved tredobbelt tindesnitt med to tinder.