Godkjenning av våpen og flagg, Sund kommune, Hordaland

DatoFOR-1988-07-22-598
PublisertII 1988 s 338
Ikrafttredelse22.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSund kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sund

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juli 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sund kommunestyre 23. mars 1988 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Sund kommunes våpen skal vera: På sølv grunn ei blå fyrlykt.

Sund kommunes flagg skal vera: På kvit grunn ei blå fyrlykt.