Godkjenning av våpen og flagg, Fauske kommune, Nordland

DatoFOR-1988-07-22-599
PublisertII 1988 s 338
Ikrafttredelse22.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forFauske kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Fauske

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juli 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Fauske kommunestyres vedtak 12. april 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Fauske kommunes våpen blir: I sølv en liggende rød båtmannsknute.

Fauske kommunes flagg blir: I hvitt en liggende rød båtmannsknute.