Godkjenning av våpen og flagg, Halsa kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1988-08-19-671
PublisertII 1988 s 368
Ikrafttredelse19.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalsa kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Halsa

Fastsatt ved kgl.res av 19. august 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Halsa kommunestyres vedtak 10. mars 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Halsa kommunes våpen blir: Venstre skrådelt av sølv og blått ved tindesnitt.

Halsa kommunes flagg blir: Venstre skrådelt av hvitt og blått ved tindesnitt.