Godkjenning av våpen og flagg, Hurdal kommune, Akershus.

DatoFOR-1988-08-19-672
PublisertII 1988 s 369
Ikrafttredelse19.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurdal kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hurdal

Fastsatt ved kgl.res av 19. august 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hurdal kommunestyres vedtak 27. april 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hurdal kommunes våpen blir: I grønt en gull grankongle.

Hurdal kommunes flagg blir: I grønt en gul grankongle.