Godkjenning av våpen og flagg, Skånland kommune, Troms

DatoFOR-1988-08-19-673
PublisertII 1988 s 369
Ikrafttredelse19.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkånland kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Skånland

Fastsatt ved kgl.res av 19. august 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Skånland kommunestyres vedtak 17. mars 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Skånland kommunes våpen blir: I gull en svart navar.

Skånland kommunes flagg blir: I gult en svart navar.