Forskrift om abonnementsvilkår for vann- og avløp, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-1988-08-25-4953
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forTingvoll kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2001-12-04-1372
Kunngjort
KorttittelForskrift om abonnementsvilkår for vann- og avløp, Tingvoll

Hjemmel: Fastsatt av Tingvoll kommunestyre 25. august 1988 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

Tingvoll kommunestyre har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp - Administrative og tekniske bestemmelser.

Abonnementsvilkårene finnes på kommunens hjemmeside www.Tingvoll.kommune.no.

Forskriften gjelder fra 1. januar 1989.