Fastsetting av grensen mellom Alta og Guovdageaidnu/Kautokeino kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1988-08-26-674
PublisertII 1988 s 369
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta og Guovdageaidnu/Kautokeino kommuner, Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGrensen mellom Alta og Guovdageaidnu/Kautokeino

Fastsatt ved kgl.res. av 26. august 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Alta og Guovdageaidnu/Kautokeino kommuner, begge i Finnmark fylke, tar til i grensen mot Kvænangen kommune i Troms fylke i Statens kartverks trigonometriske punkt med høyde 794 m.o.h. (trig.pkt. 794 m.o.h.), ca. 1,5 km sørøst for bajit Cuor'vonjav'ri, (kfr. kgl.res. av 30. juni 1949 og Innenriksdepartementets bestemmelse av 20. februar 1943). Fra dette punkt går grensen ca. 4,5 km i nordøstlig retning til trig.pkt. 839 m.o.h. på Nuppealas hvor den knekker og går i østlig retning, først ca. 6,8 km til trig.pkt. 672 m.o.h. på raggasoai'vi og videre litt mer sørlig ca. 3,5 km til trig.pkt. 669 m.o.h. på Gar'zanoai'vi. Herfra går grensen først ca. 6,9 km i øst-nordøstlig retning til trig.pkt. 635 m.o.h på Stuoroai'vi og videre ca. 6,4 km i mer østlig retning til trig.pkt. 558 m.o.h., på Gielasvarri hvor den dreier mot øst og går ca. 2,2 km til et punkt som ligger ved bekken fra Hål'gajav'ri ca. 150 m nedenfor utløpsosen. Fra dette punkt går grensen i østlig, litt sørlig retning. Den følger her rettlinjen mot et punkt som ligger 80 m rett sør for trig.pkt. 396 m.o.h. på Lik'canjar'ga inntil den treffer grensa mot Karasjok kommune i Finnmark fylke i Iesjav'ri (kfr. kgl.res. av 29. november 1935 og kgl.res. 13. desember 1935).

På denne siste strekningen som er ca. 26,2 km lang passerer grensa Jal'gesgai'dnesvarri ca. 50 m nord for trig.pkt. 531 m.o.h.

Grensen går i rette linjer mellom punktene som er nevnt ovenfor.

Denne beskrivelsen er utarbeidet på grunnlag av følgende gradteigskart i målestokk 1:50.000: 1834-III Nabar, utgave 1974, 1834-II Nas'sa, utgave 1974, 1934-III Suoluvuobmi, utgave 1975 og 1934-II Iesjav'ri, utgave 1973.