Regulering av kommunegrensen mellom Gjesdal og Time kommuner, Rogaland fylke.

DatoFOR-1988-09-16-741
PublisertII 1988 s 449
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal og Time kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelRegulering av kommunegrensen, Gjesdal og Time

Fastsatt ved kgl.res. av 16. september 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres gnr. 32, bnr. 13 i Time kommune i Rogaland fylke til Gjesdal kommune i samme fylke.

Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1989.