Fastsetting av grense mellom Grane og Hattfjelldal kommuner, Nordland.

DatoFOR-1988-10-07-796
PublisertII 1988 460
Ikrafttredelse02.12.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrane og Hattfjelldal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelFastsetting av grense, Grane og Hattfjelldal

Fastsatt ved kgl.res. av 7. oktober 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kommunegrensa mellom Grane og Hattfjelldal i Nordland gis følgende beskrivelse:

«Kommunegrensa tar til i søndre del av Jengelvatnet der Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag støter til og går i NNØ-lig hovedretning, først i en bue gjennom vannet, siden etter vannskillet gjennom høyde 686 frem til høyde 795. Herfra går grensa i NNØ-lig hovedretning gjennom høydene 1030, 965, 975, 940 og frem til høyde 1218 på Gaaksjahke. Derfra i henimot NØtN-lig retning til høyde 1274 sørvest på Kvigtindaksla. Videre i NØtN-lig hovedretning etter vannskollet gjennom høydene 1588, 1682, 1699, 1394 og frem til 1370. Videre i henimot NØtN-lig retning til høyde 1066 på Gilmehtje.

Fra dette punkt går grensa i VtN-lig hovedretning gjennom høydene 1004, 1158 og frem til 1243 på Måsskardfjellet. Videre i NtØ-lig hovedretning til brekkpunkt ved vestre kant av ubenevnt vant vest for Simskardvatnet, gjennom høyde 954, til brekkpunkt i østre ende av ubenevnt vann i Simskardet, gjennom høyde 1120 og frem til høyde 1247 på Simskardfjellet.

Grensa går deretter i VNV-lig hovedretning etter vannskillet til høyde 1438 på Simskardfjellet. Derfra i NØtN-lig retning til høyde 1113. Videre i NØ-lig hovedretning etter vannskillet til høyde 1514 på Gierkietjahke.

Fra sistnevnte punkt går grensa i N-lig hovedretning gjennom høydene 1682, 1575, 1516, 1313 og frem til høyde 1232 sør for Laupskardet. Herfra i samme hovedretning etter vannskillet til høyde 1254 nord for Laupskardet.

Videre går grensa i NtØ-lig hovedretning gjennom høydene 1323, 1310, 1298, 1286, 1295, brekkpunkt i Storvegskardet, 1160, 1326, østre kant av vann 893 og frem til høyde 1121 på Litleklubben.

Deretter i NØ-lig hovedretning etter vannskillet til høyde 1222 på Sommarfjellet. Herfra i ØNØ-lig hovedretning til knekkpunkt på Skinnfjellskardet. Derfra til høyde 1284, høyde 1322, 1092 og frem til 1039 vest på Skinnfjellet.

Fra sistnevnte punkt følger grensa Sletthævelbekken, st. Fiplingsdalselva, Vefsna, Trolldalselva og Storvasselva frem til Storvatnet. Fra Storvatnet til høyde 706 følger kommunegrensa østgrensa for Storvassli statsskog, gnr. 85, bnr. 1. Tvilldalen går grensa fra høyde 706 på Vadfjellet til høyde 703 og høyde 820 på Appfjellet.

Fra sistnevnte punkt går grensa i NtV-lig hovedretning over høydene 767, 948 og frem til høyde 1193 på Jamtfjelltinden hvor Vefsn kommune støter til.

Grensa går i rette linjer mellom angitt brekkpunkter og høyder der ikke annet (vannskillet) er spesielt angitt».

Grensa er tegnet inn på sammensetning av kartbladene 1925 I Susendal, 1925 II Børgefjellet, 1925 III Majavatn, 1926 II Hattfjalldal og 1926 III Trofors, M 1: 50 000.