Godkjenning av våpen og flagg, Tustna kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1988-10-07-797
PublisertII 1988 461
Ikrafttredelse02.12.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forTustna kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tustna

Fastsatt ved kgl.res. av 7. oktober 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tustna kommunestyres vedtak 30. november 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tustna kommunes våpen blir: I blått en gull klippfisk.

Tustna kommunes våpen blir: I blått en gul klippfisk.