Godkjenning av våpen og flagg, Værøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1988-10-14-802
PublisertII 1988 464
Ikrafttredelse02.12.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forVærøy kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Værøy

Fastsatt ved kgl.res. av 14. oktober 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Værøy kommunestyres vedtak 1. juli 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Værøy kommunes våpen blir: I blått en sølv lundefugl.

Værøy kommunes flagg blir: I blått en hvit lundefugl.