Godkjenning av våpen og flagg, Saltdal kommune, Nordland.

DatoFOR-1988-10-28-872
PublisertII 1988 484
Ikrafttredelse28.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Saltdal

Fastsatt ved kgl.res. av 28. oktober 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Saltdal kommunestyres vedtak 30. juni 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Saltdal kommunes våpen blir: I rødt en gull rognekvist.

Saltdal kommunes flagg blir: I rødt en gul rognekvist.