Fastsettelse av fylkesgrense mellom Vestfold og Telemark i sjøen. 

DatoFOR-1988-11-17-922
PublisertII 1988 530
Ikrafttredelse17.12.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold og Telemark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelFylkesgrense, Vestfold og Telemark

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res av 17. november 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Grensebeskrivelse

Fylkesgrensen Vestfold-Telemark i sjøen, samtidig grense mellom kommunene Larvik-Porsgrunn, Larvik-Bamble og Larvik-Kragerø, går fra utløpet av bekk i sjøen nordligst i Mørjefjorden. Den går i SSV-lig retning til punkt 1 i fjorden vest for Sildevik, hvor grensen vinkler og går 90 m i NV-lig retning til den skjærer kystlinjen. (Punkt 1 er beliggende på fortsettelsen ut i sjøen av den rette linje som fylkesgrensen danner på land vest for Mørjefjorden).

Fylkesgrensen går ut igjen i sjøen sør for Auen, og går 125 m i SVtV-lig retning til punkt 2. Her vinkler grensen og går i S-lig retning omlag 250 m til en båe, punkt 3. Her vinkler grensen og går i ØtS-lig retning omlag 475 m til punkt 4 ved vestre munning av sundet ved Vrangsund. Fra punkt 4 går grensen i en bue omlag 175 m sør- og østover gjennom det smaleste av Vrangsund til punkt 5 i østre munning av sundet. Fra sistnevnte punkt går grensen i SØtS-lig retning til punkt 6 i Mørjefjorden. (Punkt 6 ligger på rettlinjen mellom og omlag 575 m fra høyde 127 på Håøya i vest, og omlag 600 m fra høyde 96 på østsiden av fjorden.) Her vinkler grensen og går i S-lig retning til punkt 7 sørøstligst i Langangsfjorden. (Punkt 7 ligger på rettlinjen mellom og omlag 1100 m fra høyde 52 på Stokkøya i vest, og omlag 1575 m fra høyde 48 like nord for Helgeroa sentrum i øst.) Her vinkler grensen og går i henimot NV-lig retning i Langangsfjorden til punkt 8. (Punkt 8 ligger på rettlinjen mellom og omlag 600 m fra ubenevnt høyde på Siktesøya i vest, og omlag 450 m fra sørspissen av Veaholmen i øst.) Her vinkler grensen og går i S-lig retning mellom Siktesøya og Lille Arøya til punkt 9. (Punkt 9 ligger på rettlinjen mellom og omlag 450 m fra liten holme øst for sørspissen av Siktesøya i vest, og omlag 300 m fra trigonometrisk punkt, høyde 41, på Lille Arøya i øst). Her vinkler grensen og går i VtS-lig retning til punkt 10 i Langesundsfjorden. (Punkt 10 ligger på rettlinjen mellom og omlag 1050 m fra fyrlykt Figgeskjer i vest, og omlag 450 m fra fyrlykt Geiterøy i øst.) Her vinkler grensen og går i S-lig retning til punkt 11. (Punkt 11 ligger på rettlinjen mellom og omlag 450 m fra Langøytangen fyr i vest, og omlag 650 m fra sørvestre spiss av Geiterøya i øst). Her vinkler grensen og går i StØ-lig retning til punkt 12 i grunnlinjen. (Punkt 12 ligger på rettlinjen mellom og omlag 15.800 m fra «ytterste skjær Ø av Jomfrulands SV-spiss» i vest, og omlag 9.100 m fra «skjæret S av Tvistein fyr» i øst.) Her vinkler grensen og går i SSØ-lig retning vinkelrett ut fra grunnlinjen til punkt 13 i territorialgrensen, hvor fylkesgrensen Vestfold-Telemark slutter.

Grensen går i rette linjer mellom de angitte punkter, bortsett fra mellom punkt 4 og 5.