Godkjenning av våpen og flagg, Alvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1988-11-25-955
PublisertII 1988 551
Ikrafttredelse25.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlvdal kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Alvdal

Fastsatt ved kgl.res. av 25. november 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Alvdal kommunestyres vedtak 1. september 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Alvdal kommunes våpen blir: I blått to skrått framvoksende sølv ski.

Alvdal kommunes flagg blir: I blått to skrått framvoksende hvite ski.