Godkjenning av våpen og flagg, Elverum kommune, Hedmark.

DatoFOR-1988-12-09-977
PublisertII 1988 567
Ikrafttredelse09.12.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forElverum kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Elverum

Fastsatt ved kgl.res. av 9. desember 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Elverum kommunestyres vedtak 12. september 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Elverum kommunes våpen blir: I rødt ei gull ugle med utslåtte vinger.

Elverum kommunes flagg blir: I rødt ei gul ugle med utslåtte vinger.