Godkjenning av våpen og flagg, Folldal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1988-12-23-1110
PublisertII 1988 s 585
Ikrafttredelse23.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Folldal

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1988. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Folldal kommunestyres vedtak 21. september 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Folldal kommunes våpen blir: I rødt en skrått framvoksende gull hakke.

Folldal kommunes flagg blir: I rødt en skrått framvoksende gul hakke.