Godkjenning av våpen og flagg, Rindal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1989-01-20-31
PublisertII 1989 26
Ikrafttredelse17.03.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forRindal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rindal

Fastsatt ved kgl.res. av 20. januar 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rindal kommunestyres vedtak 8. desember 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Rindal kommunes våpen blir: I grønt en opprett gull klubbe.

Rindal kommunes flagg blir: I grønt en opprett gul klubbe.