Godkjenning av våpen og flagg, Øystre Slidre kommune, Oppland.

DatoFOR-1989-01-20-32
PublisertII 1989 26
Ikrafttredelse17.03.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forØystre Slidre kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Øystre Slidre

Fastsett ved kgl.res. av 20. januar 1989. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Øystre Slidre kommunestyre 22. mars 1988 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Øystre Slidre kommunes våpen skal vera: Dekt av blå og sølv skjell.

Øystre Slidre kommunes flagg skal vera: Dekt av blå og kvite skjell.