Godkjenning av våpen og flagg, Kåfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1989-01-20-33
PublisertII 1988 26
Ikrafttredelse17.03.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forKåfjord kommune, Troms.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Kåfjord

Fastsatt ved kgl.res. av 20. januar 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kåfjord kommunestyres vedtak 5. september 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Kåfjord kommunes våpen blir: I rødt en sølv rokk.

Kåfjord kommunes flagg blir: I rødt en hvit rokk.