Godkjenning av våpen og flagg, Åseral kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1989-01-20-34
PublisertII 1989 27
Ikrafttredelse17.03.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅseral kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Åseral

Fastsett ved kgl.res. av 20. januar 1989. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Åseral kommunestyre 1. mars 1988 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Åseral kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ein sølv hestesko.

Åseral kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ein kvit hestesko.