Godkjenning av våpen og flagg, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-1989-01-20-35
PublisertII 1989 27
Ikrafttredelse17.03.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Larvik

Fastsatt ved kgl.res. av 20. januar 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Larvik kommunestyres vedtak 28. september 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Larvik kommunes våpen blir: I blått en sølv mast med tre seil.

Larvik kommunes våpen blir: I blått en hvit mast med tre seil.