Grenseregulering, Drammen og Svelvik kommuner, Buskerud og Vestfold

DatoFOR-1989-02-03-109
PublisertII 1989 44
Ikrafttredelse14.04.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrammen og Svelvik kommuner, Buskerud og Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelGrenseregulering, Drammen og Svelvik

Fastsatt ved kgl.res. av 3. februar 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov om kommunal inndeling av 21. desember 1956 nr. 3 fastsettes ny grense mellom Drammen og Svelvik kommuner slik at gnr. 36 bnr. 16 og 80 blir overført fra Drammen kommune til Svelvik kommune hvor eiendommene får nytt gnr. 38 bnr. 11 og 12.