Deling av Loppa prestegjeld, Alta prosti.

DatoFOR-1989-02-10-113
PublisertII 1989 44
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLoppa prestegjeld, Alt prosti, Finnmark
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§1
Kunngjort
KorttittelDeling av Loppa prestegjeld, Alta prosti

Fastsatt ved kgl.res. av 10. februar 1989. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer skal Loppa prestegjeld i Alta prosti i Nord-Hålogaland bispedømme deles ved at Hasvik sokn skilles ut som nytt Hasvik prestegjeld.