Godkjenning av våpen og flagg, Austrheim kommune, Hordaland.

DatoFOR-1989-02-17-115
PublisertII 1989 47
Ikrafttredelse14.04.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustrheim kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Austrheim

Fastsett ved kgl.res. av 17. februar 1989. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Austrheim kommunestyre 1. juni 1988 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Austrheim kommunes våpen skal vera: På blå grunn tre sølv bjelkar bøygde oppover.

Austrheim kommunes flagg skal vera: På blå grunn tre sølv bjelkar bøygde oppover.