Godkjenning av våpen og flagg, Hjartdal kommune, Telemark.

DatoFOR-1989-02-17-116
PublisertII 1089 47
Ikrafttredelse14.04.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forHjartdal kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hjartdal

Fastsett ved kgl.res. av 17. februar 1989. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Hjartdal kommunestyre 30. mai 1988 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Hjartdal kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ein ståande sølv hjort.

Hjartdal kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ein ståande kvit hjort.