Godkjenning av våpen og flagg, Tjøme kommune, Vestfold.

DatoFOR-1989-02-17-117
PublisertII 1989 47
Ikrafttredelse14.04.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tjøme

Fastsatt ved kgl.res. av 17. februar 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tjøme kommunestyres vedtak 19. september 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tjøme kommunes våpen blir: I blått tre sølv åregafler, 2-1.

Tjøme kommunes flagg blir: I blått tre hvite åregafler, 2-1.