Godkjenning av våpen og flagg, Flesberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-1989-03-10-178
PublisertII 1989 73
Ikrafttredelse11.05.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlesberg kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Flesberg

Fastsatt ved kgl.res. av 10. mars 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Flesberg kommunestyres vedtak 8. september 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Flesberg kommunes våpen blir: I grønt to adosserte sølv tømmerklaver.

Flesberg kommunes flagg blir: I grønt to adosserte hvite tømmerklaver.