Godkjenning av våpen og flagg, Smøla kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1989-03-10-179
PublisertII 1989 74
Ikrafttredelse11.05.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forSmøla kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Smøla

Fastsatt ved kgl.res. av 10. mars 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Smøla kommunestyres vedtak 13. april 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Smøla kommunes våpen blir: I rødt to oppflygende sølv måker.

Smøla kommunes flagg blir: I rødt to oppflygende sølv måker.