Godkjenning av våpen og flagg, Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1989-03-10-180
PublisertII 1989 74
Ikrafttredelse11.05.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forHyllestad kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hyllestad

Fastsett ved kgl.res. av 10. mars 1989. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Hyllestad kommunestyre 14. desember 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Hyllestad kommunes våpen skal vera: På blå grunn tre sølv kvernsteinar i skrå rekkje.

Hyllestad kommunes flagg skal vera: På blå grunn tre sølv kvernsteinar i skrå rekkje.