Godkjenning av våpen og flagg, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1989-03-10-181
PublisertII 1989 74
Ikrafttredelse11.05.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Bjugn

Fastsatt ved kgl.res. av 10. mars 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Bjugn kommunestyres vedtak 27. april 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Bjugn kommunes våpen blir: I blått et gull ror.

Bjugn kommunes flagg blir: I blått et gult ror.