Godkjenning av våpen og flagg, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1989-03-10-182
PublisertII 1989 74
Ikrafttredelse11.05.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNome kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nome

Fastsatt ved kgl.res. av 10. mars 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nome kommunestyres vedtak 25. august 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nome kommunes våpen blir: Venstre skrådelt av sølv og blått ved trappesnitt.

Nome kommunes flagg blir: Venstre skrådelt av sølv og blått ved trappesnitt.