Godkjenning av våpen og flagg, Skjåk kommune, Oppland.

DatoFOR-1989-03-31-232
PublisertII 1989 86
Ikrafttredelse09.06.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjåk kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Skjåk

Fastsett ved kgl.res. av 31. mars 1989. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Skjåk kommunestyre 24. november 1988 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Skjåk kommunes våpen skal vera: På blå grunn eit sølv firblad.

Skjåk kommunes flagg skal vera: På blå grunn eit kvitt firblad.