Regulering av grense mellom Røros og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1989-04-21-239
PublisertII 1989 98
Ikrafttredelse09.06.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelRegulering av grense mellom, Røros og Holtålen

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. april 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensa mellom Røros og Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag fylke endres slik at gnr. 1, bnr. 4 i Røros kommune overføres til Holtålen kommune.