Godkjenning av våpen og flagg, Drangedal kommune, Telemark.

DatoFOR-1989-04-21-240
PublisertII 1989 98
Ikrafttredelse09.06.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Drangedal

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. april 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Drangedal kommunestyres vedtak 26. januar 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Drangedal kommunes våpen blir: I grønt to gull furukongler, 1-1.

Drangedal kommunes flagg blir: I grønt to gule furukongler, 1-1.