Godkjenning av våpen og flagg, Leka kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1989-04-21-241
PublisertII 1989 99
Ikrafttredelse09.06.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeka kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Leka

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. april 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Leka kommunestyres vedtak 7. februar 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Leka kommunes våpen blir: I rødt en vinget gull klo.

Leka kommunes flagg blir: I rødt en vinget gul klo.