Fastsetting av kommunegrensen mellom Rennebu, Sør-Trøndelag og Tynset, Hedmark.

DatoFOR-1989-04-28-312
PublisertII 1989 107
Ikrafttredelse06.07.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag og Tynset kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunegrensen mellom Rennebu og Tynset

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 28. april 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kommunegrensen mellom Rennebu kommune i Sør-Trøndelag fylke og Tynset kommune i Hedmark fylke fastsettes i samsvar med grensene for de private eiendommer som er fastsatt i dom av Nord-Østerdal jordskifterett av 14. juli 1970 (fra Orkla til Litjefossen), dom av Orkdal jordskifterett av 19. juni 1981 (fra Litjefossen til Kletten) og dom av Frostating lagmannsrett av 27. september 1978 (fra Kletten til Oppdal kommunes grense).