Forskrift om vedtekter for kommunale barnehagar, Surnadal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1989-05-05-674
PublisertII 1989 205 (summ.)
Ikrafttredelse29.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forSurnadal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1975-06-06-30
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunale barnehagar, Surnadal

Surnadal kommunestyre har 5. mai 1989 med heimel i lov om barnehagar m.v. av 6. juni 1975 nr. 30, vedtatt vedtekter for dei kommunale barnehagane i Surnadal kommune.

Nærare opplysningar om forskrifta med fullstendig tekst kan ein få ved å vende seg til skolekontoret/rådmannskontoret.