Endring av Nesseby kommunes navn til Unjargga - Nesseby.

DatoFOR-1989-05-26-331
PublisertII 1989 118
IkrafttredelseFylkesmannen bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forUnjargga - Nesseby kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1954-11-12-1-§2
Kunngjort
KorttittelEndring av kommunenavn, Unjargga - Nesseby

Fastsatt ved kgl.res. av 26. mai 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 2 i kommuneloven av 12. november 1954 nr. 1 bestemmes:

1.Navnet på Nesseby kommune i Finnmark fylke endres til Unjargga - Nesseby.
2.Navneendringen settes i verk fra det tidspunkt fylkesmannen i Finnmark fastsetter.